Avloppsgruppen

Denna grupp består av

Lars Nilstrom
Bo Trostedt
Göran Björklund

Gruppens huvudsakliga uppgift är: Avloppsgruppen Se till att självkontrollerna för avloppsanläggningarna utförs, och rapporteras till Enköpings kommunen. Hålla koll på behov av spolning av avloppssystemet, samt beställa spolning av entreprenör.