Dammkärret Örsundsbro

Av Claes-Göran Barrestam

Vägbeskrivning

Dammkärrets fritidshusområde ligger ca 4 km nordväst om Örsundsbro samhälle.

 

Nysätravägen. Nysätraån i dalgången till vänster i bild.

När man efter ca 2,5 km först passerat en runsten på vänster sida, ett naturskyddsområde på höger sida med Alvikssjöns badplats mitt emot på vänster sida av vägen tar man av åt höger och åker norrut mot Oxdjupet.

Efter ytterligare ca 2 km finns på höger sida en skylt Dammkärret och där finns enda in- och utfarten till området. Vägnätet har namn efter fåglar. Den första vägen heter Gulsparvsvägen. Om ni har tur och träffar på en gulsparv så låter det som han räknar till sju ungefär så här: si-si-si-si-si-si-sitsjyy.

Dammkärrets fritidshusområde

Dammkärrets fritidshusområde ligger på gammal kulturmark med öppna ytor som tidigare varit odlade eller använts om betsmark. Delar av området är skog med en blandning av barrträd och lövträd med mycket ek, asp och björk. Skogen kring området är kuperad medan odlingsmarken av naturliga skäl är slättmark. Området avvattnas genom stordiken som mynnar i Alstasjön.

Husen har stora tomter och ligger relativt glest. Centralt i området finns en större gräsyta kallad Sommarängen som klipps sommartid och ger möjlighet till fotbollsspel och andra aktiviteter såsom midsommarfirande m.m.

Ängen är också förberedd landningsplats för Akademiska sjukhusets intensivvårdshelikopter.

Sommarängen

Skogen kring området ägs gemensamt av de boende som en gemensamhetsanläggning tillsammans med vägar, avloppssystem och sommarvatten. Många fastighetsägare har egna brunnar och avloppstankar för vattentoaletter.

Skogen och andra gemensamma ytor sköts på arbetsdagar som arrangeras ett par gånger vår och höst. Röjning och gallring i den gemensamma skogen ger fastighetsägarna möjlighet till gratis ved och till jul finns det möjlighet att hugga en julgran på föreningens mark.

Väghållning sommar och vinter på det egna vägnätet sköts av de boende med hjälp av områdets traktor och annan gemensamt ägd utrustning.

Den stora vägen från Nysätravägen mot Oxdjupet är också en gemensamhetsanläggning (vägförening) som berör betydligt fler än de boende i Dammkärret.

Närområdets karaktär

 Örsundaåns dalgång längs Nysätravägen är gammal kulturmiljö med många fornfynd. Dalgången är i dag ett öppet landskap med jordbruk. Norr om dalgången finns högt belägna stora skogar med värdefull kulturmark. Dammkärrets fritidshusområde ligger några kilometer in i detta skogsområde. Totalt finns i närområdet ca 100 hushåll sommartid varav ca 35 i Dammkärret. Från att tidigare ha varit ett renodlat fritidshusområde är det nu blandat permanent- och fritidsboende.

Området är väl lämpat för ett aktivt fritidsliv med stora möjligheter utöva olika sporter som fiske, vattensport, segelflyg, fotboll, golf, skidåkning, skridskoåkning m.m. och ägna sig åt olika aktiviteter i naturen under samtliga tider på året.

Service

Närmaste samhälle med bra service är Örsundsbro där livsmedelsaffär, restauranger, vårdcentral, bibliotek, dagis, skolor, bensistation etc. finns. Från Dammkärret går skolbuss till Örsundsbro.

Biblioteket i Örsundsbro

Örsundsbro är sedan gammalt centrum för småindustri, hantverk och handel vilket ännu idag lockar besökare.

Samhället är under utveckling med omfattande villabebyggelse där för närvarande Salneckeområdet i samhällets norra del bebyggs med nya villor med båtplatser inom gångavstånd

bild3 biblioteket

Örsundsbro centrum

Kommunikationer

Från Örsundsbro finns mycket bra bussförbindelser till Uppsala, Bålsta, Enköping och Västerås.

Planer finns att bygga en ny järnvägslinje för lokaltåg mellan Uppsala och Enköping. En preliminär linjesträckning finns i planerna som inte inkräktar på boendemiljön i Dammkärret. En station planeras i utkanten av Örsundsbro.

I Västerås som man numera lätt når genom motorvägsförbindelse från Enköping finns flygplats med trafikflyg till utlandet. Flera flygbolag (bl.a. Ryanair) trafikerar flygplatsen och det finns möjlighet att komma dit med flygbuss.

Fritid

När man tittar på olika idrottsföreningars verksamhet i Örsundsbro ser man att det finns något för alla oavsett ålder och kön.

En bit från samhället i Långtora mellan Örsundsbro och Enköping ligger ett stort flygfält med omfattande segelflyg och även motorflyg.

Långtora flygplats

Det är nära till flera ridanläggningar och golfbanor. På golfbanorna finns även matserveringar som gör dem lämpliga som utflyktsmål även om man inte spelar golf.

För den som vill bada utomhus finns ett fint bad i Alstasjön som ligger bara ett par kilometer från Dammkärret med en lättcyklad asfalterad väg att ta sig dit på. Det går också bra att hämta och lämna personer med båt vid badet.

bild5 Alstabadet

Alstabadet

Närheten till Ekoln medför utmärkta tillfällen till fiske. Hamnen i Örsundsbro är modern med mängder av fritidsbåtar.

Hamnen i Örsundsbro

I hamnen finns möjlighet att sjösätta och ta upp mindre båtar på släp vid en modern ramp. Nyckel till rampen kan erhållas från båtklubben mot en mindre avgift.

Det finns ett stort antal båtplatser i hamnen för den som vill ha båten i vattnet hela sommaren. Bredvid hamnen finns också uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtarna.

Museum

I närheten av Örsundsbro finns flera museer såsom Bishop Hill museet, handelsmuseet Kappen, Kvekgården och gamla bion i Örsundsbro med snickeri

Kappen

Marknad

Under hösten hålls MikelsmässMarknaden i Örsundsbro. Det är en av landets största endagsmarknader med upp till 30 000 besökare.

Förutom försäljning av olika varor brukar det vara uppträdanden med olika artister och annan underhållning.

Konferensanläggning

Friiberghs herrgård är en välkänd konferensanläggning nära Örsundsbro med bl.a. golfbana.

Alsta trädgårdar

Alsta trädgårdar ligger några kilometer från Dammkärret längs Nysätravägen och är öppet sommartid med kursverksamhet, utställningar, kafé och försäljning av trädgårdsprodukter.

Infarten till Alsta trädgårdar

/Claes-Göran Barrestam 2011-07-26